Ogólne założenia

Dynamiczny rozwój sportów samochodowych, a zwłaszcza wy¶cigi na jedn± czwart± mili wymuszaj± poszukiwanie nowych rozwi±zań konstrukcyjnych. Częst± zmian± to tzw. "czip tuning", zmieniaj±cy mapę wtrysku paliwa, któr± można niemal dowolnie modyfikować, wpływaj±c na wielko¶ć momentu obrotowego i jego położenie, oraz na moc jednostki napędowej.

ogólne założenia w tuningu sprzęgieł ogólne założenia w tuningu sprzęgieł ogólne założenia w tuningu sprzęgieł ogólne założenia w tuningu sprzęgieł
  1. Cywilne sprzęgło do Opla Kadeta z silnikiem ..... 1.4.
  2. Przykłady modernizacji różnych sprzęgieł. Po lewej ekstremalna konfiguracja sprzęgła AUDI A4. Docisk wzmocniony, sztywna tarcza, aluminiowe koło. Samochód przygotowany na 400m.
  3. Zestaw sprzęgła Nissan. Typowe sprzęgło na miasto.
  4. Opel Kadet 1.4

Gdy przyrost momentu obrotowego jest znaczny należy pamiętać o modernizacji czę¶ci odpowiedzialnych za przeniesienie napędu na koła. Pierwszym elementem przenosz±cym napęd jest sprzęgło, które często ulega awarii. Seryjne sprzęgła radz± sobie z przyrostem momentu o około 25%, lecz przebieg jego spada. Tradycyjne sprzęgło w momencie ruszania ¶lizga się aż do chwili, gdy samochód zacznie się toczyć, każda zmiana biegu to po¶lizg a tym samym wzrost temperatury i spadek współczynnika tarcia. Przy normalnej eksplatacji sprzęgła w ruchu miejskim osi±ga ono temperaturę 150 - 200 stopni C. Przekroczenie tej warto¶ci spowoduje zniszczenie termiczne sprzęgła. Pierwsze objawy nie radzenia sobie sprzęgła ze zwiększonym momentem to po¶lizg sprzęgła na czwartym, pi±tym biegu przy gwałtownym dodaniu gazu, gdy warto¶ć momentu obrotowego jest największa. Zwiększaj±c dynamikę silnika może się okazać, że tracimy energię bezpowrotnie przez po¶lizg sprzęgła.

Jazda sportowa to dynamiczne, agresywne działanie. Na sprzęgło działaj± olbrzymie siły, każdy start, "strzał" ze sprzęgła, zmiana biegu bez ujęcia gazu, czy hamowanie silnikiem to potężne obci±żenie, które sprzęgło musi znie¶ć. Wła¶nie sprzęgła sportowe sprostaj± tym problemom, przenios± większy moment obrotowy bez po¶lizgu, pracuj± w dużo wyższej temperaturze (700 stopni C), a skok pedału sprzęgła jest krótszy.

Należy jednak pamiętać, że sprzęgła te konstruowane s± do dynamicznej jazdy sportowej i charakteryzuj± się agresywnym działaniem. Trudno się z nimi grzecznie poruszać w ruch miejskim. Zmiana sprzęgła wymusza również wzmocnienie innych elementów, tj. półosie napędowe, elementy zawieszenia kół, poduszki skrzyni i silnika, a w niektórych przypadkach sterowanie sprzęgła.