Regeneracja sprzęgieł

W trakcie normalnej eksploatacji sprzęgło przejeżdża ¶rednio około 120 do 180 tysięcy kilometrów. Po tym przebiegu występuj± pierwsze objawy zużycia. Oczywi¶cie najlepszym rozwi±zaniem jest zakup kompletnego sprzęgła w ASO. Proszę jednak pamiętać, że asortyment sprzęgieł "na drugi montaż" to zwykle czę¶ci po regeneracji. Oczywi¶cie sprzęgła te zostały naprawione metod± przemysłow± i sprawno¶ć ich nie odbiega od czę¶ci fabrycznie nowych. Jeżeli jednak zdecydujecie się Państwo zregenerować sprzęgło oryginalne to najlepiej zlecić to sprawdzonym, wyspecjalizowanym warsztatom, które wykorzystuj± odpowiednie materiały i czę¶ci zamienne, dbaj±c przy tym o wysok± jako¶ć ¶wiadczonych usług. Wieloletnie do¶wiadczenia wskazuj± na to, że lepiej zregenerować sprzęgło oryginalne niż kupić tani± podróbkę w±tpliwej jako¶ci.

regeneracja sprzęgła regeneracja sprzęgła regeneracja sprzęgła regeneracja sprzęgła

Regeneracja tarczy sprzęgła

Po zdjęciu zużytych okładzin, umyciu tarczy i wstępnych oględzinach, klasyfikujemy tarcze do kompleksowej naprawy lub tylko do wymiany okładzin. Istotne znaczenie w prawidłowym działaniu sprzęgła ma tłumik drgań skrętnych. Decyduje on między innymi o płynnym ruszaniu, jest także izolatorem separuj±cym "pulsowanie" silnika od pozostałej czę¶ci układu napędowego. Po naprawie tłumika zakładamy odpowiedniej grubo¶ci okładziny cierne. Jako¶ć tych okładzin ma wpływ na przebieg sprzęgła, na zużywanie się powierzchni ciernych docisku i koła zamachowego. Okładzina o złej jako¶ci na pewno będzie dawała objawy szarpania sprzęgła przy ruszaniu. Zmontowan± tarczę sprzęgła sprawdzamy na bicie współosiowe.

Regeneracja docisku sprzęgła

Po umyciu docisku sprawdzamy jego siłę i głęboko¶ci wysprzęglania. Daje nam to obraz stanu zużycia docisku. Baczn± uwag± zwracamy na sprężynę centraln±, czy nie jest ona pęknięta, czy nie ma zbyt dużego luzu w punktach mocowania, czy miejsce styku z łożyskiem oporowym nie jest nadmiernie wyrobione. Istotn± rolę w prawidłowym działaniu docisku maj± trzy płaskie sprężyny, które często ulegaj± przegrzaniu lub wygięciu. Żeliwny pier¶cień dociskowy tr±c o okładziny tarczy sprzęgła zużywa się, rozgrzewa i deformuje. Dociski z samo regulacj±, które kompensuj± zużywanie się okładzin tarczy sprzęgła, powinny mieć obowi±zkowo cofnięty regulator w położenie pocz±tkowe. S± to niektóre problemy, którym musimy sprostać przy naprawie docisku.

Regeneracja koła zamachowego

Koło zamachowe spełnia wielorakie funkcje: jest mas± wiruj±c± silnika, zębatk± z któr± współpracuje rozrusznik, powierzchni± ciern± dla tarczy sprzęgła przyciskan± przez docisk, a także tłumikiem drgań w układzie przeniesienia napędu (koło dwumasowe). Niektóre koła współpracuj± również z czujnikiem położenia wału korbowego. Naprawa koła to m.in. toczenie i szlifowanie powierzchni ciernej oraz wymiana koronki zębatej. Zaprzestali¶my naprawy kół dwumasowych z powodu braku plastikowych elementów tłumi±cych uginanie sprężyn. Bez wymiany tych elementów naprawa nie ma sensu.

Ponadto naprawa sprzęgła przynosi oczekiwany rezultat tylko wówczas gdy zregenerujemy sprzęgło oryginalne w cało¶ci, gdy wymienimy łożysko oporowe, oraz gdy mechanicy zmontuj± sprzęgło w sposób technologiczny. Zapewniamy wtedy przebieg powyżej 100 tysięcy kilometrów.